Workshops voor professionelen

'Merk op wat anderen doen, geef applaus voor hun inspanningen, erken hun successen en moedig hen aan in hun betrachtingen. Als we allen elkaar helpen, zal iedereen winnen.'          

 (Jim Stovall)

 

Als hulpverlener/leerkracht kom je vaak in aanraking met uitdagende situaties & cliënten. Een goed team waarop je kan terugvallen is al een stap in de goede richting, maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is het nodig om samen na te denken rond je eigen handelen & je invloed op de anderen.

 

Vanuit mijn ervaring met het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een matig en ernstig verstandelijke beperking, autisme en gedragsproblemen probeer ik steeds samen met de betrokken partners te kijken naar de situatie met een andere blik. Een krachtige blik, die zoekt naar situaties die wel (of een klein beetje) werken, uitzonderingen, zonder de ernst van het gedrag te onderkennen.

 

Vorming kan helpen om dezelfde taal rond een bepaald onderwerp te creëren, om te inspireren, om uit te proberen.

Intervisie zorgt voor een verhoging van de professionaliteit en voor groei, zowel op persoonlijke vlak als voor je team. Een bijkomend voordeel is dat intervisie zorgt voor een veilig en positief werkklimaat. 

In samenwerking met...