Specifiek rond traumaverwerking bieden we EMDR-therapie aan. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een wetenschappelijk onderzochte methode om psychische klachten aan te pakken, vanuit de onderliggende oorzaken.