Kinderen en jongeren

Er kunnen verschillende vragen en zorgen aan bod komen tijdens de sessies zoals negatief denken, stress, angsten, sociale vaardigheden, gedragsproblemen, agressie

 

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met  (vermoeden van) autismespectrumstoornis 

 

Tijdens de sessies wordt er op een begrijpbare en creatieve manier gewerkt rond de hulpvraag.  Het netwerk (ouders, grootouders, school, leefgroep) wordt actief betrokken en ingezet als hulpbron.

 

 

 

                                               

Volwassen met een beperking

 

We richten ons met Krachtig Kijken ook naar volwassenen met een beperking: verstandelijke beperking, fysieke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, autisme,...

 

Individuele psychotherapie en coaching kan helpen bij verschillende vragen en problemen. We communiceren op maat en sluiten aan op jouw mogelijkheden en krachten, rekening houdend met je cognitieve en emotionele ontwikkelingsniveau.  

 

 

 

De context van een kind met beperking

Gezinnen kunnen vaak onder druk komen te staan omwille van verschillende factoren. Therapie en coaching helpt om de draagkracht te vergroten en meer verbinding aan te gaan.  We nodigen zeker gezinnen/ (groot)ouders uit met een kind met een beperking.

 

Voor ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kind met probleemgedrag/ASS/beperking gaan we samen op zoek naar manieren om zelf terug meer in je kracht als ouder te staan. Welke manieren werken voor jou in de omgang met je kind?