Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren kunnen aanmelden met verschillende problemen of klachten; stress, faalangst, nachtmerries, angsten, negatief denken, depressieve gevoelens,...

 

Tijdens de sessies wordt er op een begrijpbare en creatieve manier gewerkt rond de hulpvraag van het kind of de jongeren.  Het netwerk (ouders, grootouders, school, leefgroep) wordt actief betrokken en ingezet als hulpbron. 

 

                                                                                         Specialisaties in:

Autismespectrumstoornis

Verstandelijke beperking

Gedragsproblemen

Angsten

Trauma 

                                               

Volwassen

We richten ons met Krachtig Kijken ook naar volwassenen. Individuele psychotherapie en coaching kan helpen bij verschillende vragen en klachten: stress, faalangst, emotionele problemen, etc. 

 

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van  volwassenen met een beperking: verstandelijke beperking, fysieke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, ASS. We communiceren op maat en sluiten aan bij jouw mogelijkheden en krachten, rekening houdend
   met het cognitieve en emotionele ontwikkelingsniveau.

 

De context van een kind met beperking

Gezinnen kunnen vaak onder druk komen te staan omwille van verschillende factoren. Therapie en coaching helpt om de draagkracht te vergroten en meer verbinding aan te gaan.  

 

Voor ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kind met probleemgedrag/ASS/beperking gaan we samen op zoek naar manieren om zelf terug meer in je kracht als ouder te staan. Welke manieren werken voor jou in de omgang met je kind?