Tina Jacobs

Al van jongs af aan ben ik bezig met het werken met mensen, in eerste instantie met mensen met een beperking en later met gezinsleden, hulpverleners en teams.

 

Mijn insteek is steeds het positieve en doelgerichte. Een realistisch doel voor ogen hebben is nodig om stappen te kunnen zetten. Het oplossingsgericht werken helpt mij bij het stellen van juiste vragen om dit doel helder te krijgen. Als we weten welke weg we uit gaan, kunnen we samen zoeken naar een eerste positieve stap. Dit steeds in verbinding met je eigen krachten, eigen omgeving en hulpbronnen. 

 

Naast Krachtig Kijken, werk ik ook als orthopedagoog binnen het outreach team van het GAUZZ project (www.gauzz.be) in UPC KULeuven Kortenberg. Hier werk ik samen met gezinnen en professionele hulpverleners rond het verhogen van de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, ASS en gedragsproblemen. 

 

8x per jaar zit ik samen met collega therapeuten om mijn eigen functioneren te bespreken aan de hand van anonieme praktijkvoorbeelden. Dit zorgt voor nieuwe inspiratie en reflectie rond mijn eigen functioneren. 

 

Als oplossingsgericht psychotherapeut ben ik lid van de VVDO, de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching.

 

Opleidingen: 

 • Bachelor in de orthopedagogiek (Plantijn Hogeschool)
 • Master in de orthopedagogische wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen (UCLLimburg)
 • 4-jarige opleiding tot oplossingsgericht cognitief en systemisch psychotherapeut (Korzybski-instituut)

Bijscholingen:

Ik school me voortdurend bij rond verschillende thema's. Enkele recente bijscholingen;

 • Symposium rond emotionele ontwikkeling en gehechtheid
 • Certificaat Autismespectrumstoornis (Korzybski)
 • Gedragsproblemen bij verstandelijke beperking
 • Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit (Jo-IN)
 • Brain blocks - certificaat om te werken met dit materiaal
 • Gedragsproblemen bij het jonge kind (survivalacademie)
 • Sensorische prikkelverwerking - Hubine Moons

 


Yasmine Haesevoets

In coaching en therapie kijk ik samen met jou naar het positieve en het doelgerichte. Hoe kan je jezelf vanuit je krachten, sterktes en hulpbronnen verder ontwikkelen richting het doel dat je voor ogen hebt. 

 

Vanuit een niet-wetende houding worden er vragen gesteld die aanzetten zelf op zoek te gaan naar antwoorden om die eerste positieve stap naar verandering te zetten. Met deze houding stel ik mij open voor ieders verhaal. Samen in verbinding  zoeken naar datgene waar je op hoopt en jezelf in staat stellen om jouw mogelijkheden te ontdekken.

 

Deze verbinding is eveneens een missie in mijn eigen leven geworden. Sinds 3 jaar ben ik intensief betrokken bij de zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking  binnen Apojo VZW (www.apojo.be). Hier ben ik gestart als activiteitenbegeleidster in het dagcentrum van Apojo Actief en Arbeidszorgproject ’t Hof van Vlaanderen te Langdorp. Ondertussen werk ik als orthopedagoog binnen Apojo Wonen. Hier ga ik samen met de bewoners en professionele hulpverleners op zoek hoe we de bewoner een goed en kwaliteitsvol leven kunnen bieden. Het  ‘oplossingsgerichte’ staat centraal:  de mogelijkheden, krachten en hulpbronnen van de persoon.

 

Naast verbinding staat levenslang leren eveneens centraal in mijn leven. Met veel enthousiasme probeer ik mezelf bij te scholen en uit te dagen. Momenteel volg ik de therapie-opleiding aan Korzbyski International te Antwerpen, daarnaast reflecteer ik 8 keer per jaar over mijn eigen functioneren samen met collega-therapeuten.  Ook probeer ik hier en daar interessante bijscholingen op te pikken. 

 

Opleidingen:

 • Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Master in de Pedagogische wetenschappen, optie Orthopedagogiek (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen (UCLLimburg)
 • 4-jarige opleiding tot oplossingsgericht cognitief en systemisch psychotherapeut (Korzybski-instituut)

Bijscholingen:

 • Verstandelijke beperking en psychiatrische problemen (Konekt)
 • De draad tussen cliënt en begeleider – inleiding (Gerrit Vignero)
 • Verwarring en ontwarring van de draad bij vastgelopen situaties (Gerrit Vignero)
 • Ontdekkend Kijken (Heijkoop)
 • Trauma en Gezinsgesprekken (Woonkamerwijsheid Elke Gybels)
 • Afscheid nemen en weer verder: rouw bij verstandelijke beperking (Konekt)