Tina Jacobs

Al van jongs af aan ben ik bezig met het werken met mensen, in eerste instantie met mensen met een beperking en later met gezinsleden, hulpverleners en teams.

 

Mijn insteek is steeds het positieve en doelgerichte. Een realistisch doel voor ogen hebben is nodig om stappen te kunnen zetten. Het oplossingsgericht werken helpt mij bij het stellen van juiste vragen om dit doel helder te krijgen. Als we weten welke weg we uit gaan, kunnen we samen zoeken naar een eerste positieve stap. Dit steeds in verbinding met je eigen krachten, eigen omgeving en hulpbronnen. Verder ben ik ook opgeleid tot EMDR-therapeut (traumaverwerking).

 

Naast Krachtig Kijken, werk ik ook als orthopedagoog binnen het outreach team van het GAUZZ project (www.gauzz.be) in UZ Gasthuisberg. Hier werk ik samen met gezinnen en professionele hulpverleners rond het verhogen van de levenskwaliteit van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, ASS en gedragsproblemen. 

 

8x per jaar zit ik samen met collega therapeuten om mijn eigen functioneren te bespreken aan de hand van anonieme praktijkvoorbeelden. Dit zorgt voor nieuwe inspiratie en reflectie rond mijn eigen functioneren. 

 

Als oplossingsgericht psychotherapeut ben ik lid van de VVDO, de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching. Verder ben ik ook lid van EMDR-Belgium.

 

Opleidingen: 

 • Bachelor in de orthopedagogiek (Plantijn Hogeschool)
 • Master in de orthopedagogische wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen (UCLL)
 • 4-jarige opleiding tot oplossingsgericht cognitief en systemisch psychotherapeut (Korzybski-instituut)

 

Bijkomende opleidingen:

 • Symposium rond emotionele ontwikkeling en gehechtheid
 • Certificaat Autismespectrumstoornis (Korzybski)
 • Gedragsproblemen bij verstandelijke beperking
 • Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit (Jo-IN)
 • Brain blocks - certificaat om te werken met dit materiaal
 • Gedragsproblemen bij het jonge kind (survivalacademie)
 • Sensorische prikkelverwerking - Hubine Moons
 • Speltherapie - Rapunzel
 • EMDR-therapie - integrativa volwassenen deel 1 en 2 + kinderen en adolecenten deel 1 en 2
 • Jaaropleiding Traumasensitief hulpverlenen bij Rapunzel Diest
 • Jaaropleiding integratieve lichaamsgerichte therapie bij Educatieve Academie
 • Mentaliseren - 2 daagse bij Educatieve Academie
 • 3 daagse opleiding psycho sensory motor therapie -BIP 

Yasmine Haesevoets

In coaching en therapie kijk ik samen met jou naar het positieve en het doelgerichte. Hoe kan je jezelf vanuit je krachten, sterktes en hulpbronnen verder ontwikkelen richting het doel dat je voor ogen hebt. Vanuit een open houding worden er vragen gesteld die aanzetten om de eerste positieve stap naar verandering te zetten. 

 

Verbinding is een missie in mijn leven geworden. In 2016 ben ik afgestudeerd en aan de slag gegaan als orthopedagoge. Naast Krachtig Kijken werk ik als orthopedagoge in Apojo vzw.

 

Naast verbinding staat levenslang leren eveneens centraal in mijn leven. Met veel enthousiasme probeer ik mezelf bij te scholen en uit te dagen.  Daarnaast reflecteer ik 8 keer per jaar over mijn eigen functioneren samen met collega-therapeuten. Voorts ben ik bijgeschoold in Brainspotting (traumaverwerking).

 

Als oplossingsgericht psychotherapeut ben ik lid van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO). 

 

- Je bent hier niet om uit te zoeken wat fout is aan jezelf en om dat te herstellen, je bent hier om te ontdekken wat goed aan je is en om dat uit te dragen - Michael Bernard Beckwith

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingen:

 • Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Master in de Pedagogische wetenschappen, optie Orthopedagogiek (Katholieke Universiteit Leuven)
 • Postgraduaat oplossingsgericht begeleiden en hulpverlenen (UCLL)
 • 4-jarige opleiding tot oplossingsgericht cognitief en systemisch psychotherapeut (Korzybski Instituut) 

Bijscholingen

 • Kids' Skills (Ben Furman)
 • Angst en depressie (Korzybski Instituut)
 • Omgaan met suïcide (John Henden)
 • Specialisatiemodule Trauma (Korzybski Instituut)
 • Oplossingsgericht coachen (Anton Stellamans)
 • Brainspotting fase 1 (Antepassio vzw)
 • Brainspotting fase 2 (Antepassio vzw)